تجربه کاربری

UX-blog
UX چیست؟
UX یا همان تجربه کاربری در ویکی پدیا به این صورت تعریف می شود: "فرآیند افزایش رضایت کاربران با بهبود قابلیت استفاده و ایجاد یک تعامل مناسب بین کاربر و ...
طراحی تجربه کاربری
طراحی تجربه کاربری
طراحی تجربه کاربری یکی از اصول مهم در طراحی وب سایت است که پیکربندی اصلی وب سایت را شکل می دهد. معماری اطلاعات طی سال های اخیر با تغییرات زیادی مواجه بوده است.