تجربه کاربری

ux-ui
تفاوت (UI) با (UX)
درک تفاوت بین رابط کاربری و تجربه کاربری تنها شروع کار است. طراحی بصری و صدا تنها عناصر رابط کاربری هستند که منجر به تجربه کاربری بالایی می شوند.
طراحی تجربه کاربری
طراحی تجربه کاربری
طراحی تجربه کاربری یکی از اصول مهم در طراحی وب سایت است که پیکربندی اصلی وب سایت را شکل می دهد. معماری اطلاعات طی سال های اخیر با تغییرات زیادی مواجه بوده است.
۱ ۳ ۴