09301921680
طراحی سایت از ایده پردازی تا بازاریابی اینترنتی | نمونه کارها | قیمت طراحی سایت

فریلنسر کیست؟

فریلنسر یک شخص خود اشتغال است که انواع خدمات پیشنهادی که توسط کسب وکارها به او پیشنهاد می شود را انجام می دهد و همزمان می تواند چند مشتری را پشتیبانی و ...

فریلنسر یک شخص خود اشتغال است که انواع خدمات پیشنهادی که توسط کسب وکارها به او پیشنهاد می شود را انجام می دهد و همزمان می تواند چند مشتری را پشتیبانی و هدایت نماید. فریلنسرها بسته به نوع کاری که انجام می دهند، متفاوت می باشند. تقریبا هر خدماتی که کسب و کارها نیاز دارند تا فریلنسرها برای آن ها انجام دهند. شامل بازاریابی، تولید محتوا، برنامه نویسی و طراحی سایت، کارهای گرافیکی و حسابداری می باشد.

در آمریکا، حدود 55 درصد جمعیت شغلی آن ها را فریلنسرها تشکیل می دهند که تخمین زده می شود، حدود یک میلیون دلار درآمد سالیانه می باشد. کار فریلنسرها کاملا منعطف پذیر است یعنی می توانند آن ها ساعت کاری را خودشان انتخاب کنند که آیا تمام وقت یا نیمه وقت کار کنند و او کاملا آزاد است که بسته به زمان تحویل پروژه، چگونه آن را انجام دهد. بیشتر شرکت ها امروزه دنبال فریلسنرها هستند. برای اینکه نیازی به دادن حقوق ماهیانه و بیمه برای آنها ندارند و همچنین فریلنسرها چون در جایی یا سازمانی نامشان ثبت نمی شود، از مالیات معاف هستند.

اصولا قیمت کار فریلنسرها متفاوت است. برای مثال قیمت طراحی سایت ، بسته به میزان تسلط آن ها تعیین می شود و ممکن است که بیشتر یا کمتر از شرکت های طراحی سایت باشد. نظم کار فریلنسرها متفاوت است. متاسفانه چون نظارتی قانونی بر آنها نیست، اگر در زمان تحویل پروژه کوتاهی کنند در هیچ جایی نمی توان از آنها شکایت کرد و حتی می توانند تمامی اطلاعات شرکت شما را بردارند بدون اینکه شما بتوانید به آنها دسترسی داشته باشید.

البته دوره کاری فریلنسرها به صورت پروژه ای است. یعنی هر پروژه ای که فریلنسر تحویل می دهد، می توان گفت که فعالیتش تمام شده است، مگر اینکه برای پشتیبانی با او قراردادی جداگانه نوشته شود.

20 بهمن 1395

دیدگاه های این مقاله

سه × 5 =