09301921680
طراحی سایت از ایده پردازی تا بازاریابی اینترنتی | نمونه کارها | قیمت طراحی سایت

قرار دادن فاصله بین المان ها در پوستر

فاصله مناسب برای اینکه بتوان یک پوستر را خواند، حدود یک متر است. یعنی اگر کاربری در یک متری آن قرار گرفت، بتواند مطالب آن را بدون هیچ مشکلی مطالعه نماید.
اندازه استاندارد پوستر

همه ما کم  و بیش با پوستر آشنایی داریم و آن را بارها دیده ایم. سردر سینماها، نمایشگاه ها، همایش ها و دیگر مکان هایی که هدف آن ها ارائه مطالب علمی برای بازدیدکنندگان بوده است. برای طراحی پوستر نکات زیادی وجود دارد که هر کسی باید آن ها را رعایت کند. ولی مهمترین و شاید بتوان گفت اولین نکته ای که باید رعایت کرد، قابل خوانا بودن آن است.

فاصله مناسب برای اینکه بتوان یک پوستر را خواند، حدود یک متر است. یعنی اگر کاربری در یک متری آن قرار گرفت، بتواند مطالب آن را بدون هیچ مشکلی مطالعه نماید. پس باید از فونت هایی با اندازه های مناسب استفاده کرد. اما همیشه این فونت ها نیستند که باعث جذب کاربر می شوند. بعضی اوقات فونت ها خیلی مناسب و عالی به کار رفته اند، اما نداشتن تناسب بین آن المان و تودرتو بودن، خواندن و ارتباط برقرار کردن با پوستر را مشکل خواهد کرد.

زمانی که بحث پوستر می شود، همه فکر می کنند که حتما باید فاصله زیادی بین عناصر قرار داد، در صورتی فاصله زیاد هم می تواند باعث برهم زدن سلسله مراتب چشمی کاربران شود و قابلیت خوانایی را کاهش دهد.

فاصله ها همیشه برای چند نوع مورد به صورت خاص بیان می شوند و باید نکات را برای آن ها رعایت کرد. بهتر است که نکات زیر را برای فاصله بین المان ها در نظر بگیرید، فاصله بین این موارد بهتر است که کمی از حد معمول بیشتر باشد:

  • فاصله بین حروف تک؛ تنظیم فاصله خیلی بزرگ و خیلی کوتاه باعث کاهش خوانایی عبارت ها می شود.
  • فاصله بین خطوط متن
  • فاصله داخلی عناصر از مرز درونی خودشان (مارجین داخلی)
  • بین عناصر با انواع مختلف، برای مثال فاصله بین حروف و متن با عکس (بهتر است که از یک قالب کلی برای این مساله استفاده کنید)
  • مهمترین عناصر. مثلا شعار یا عنوان که برای شما خیلی مهم است و قصد جلب بیشتر توجه کاربر را دارد.
22 اسفند 1395

دیدگاه های این مقاله

7 + چهارده =