طراحی گرافیکی

blog-photo_2
طراحی گرافیک چیست؟
طراحی گرافیک هنری بصری است، که کار طراحی موادی که قابلیت چاپ دارند را انجام می دهد مثل تصویر، نقش و نگارها و نوشته ها. این رشته حتی در سینما و تلویزیون ...