آموزش

Call To Action چیست؟
یک Call To Action معمولا به عنوان یک منطقه از صفحه نمایش است که همواره خواننده را به فعال تر بودن و مشارکت بیشتر با یک برند از طریق کلیک هدایت میکند.
schema-org
داده های ساختاریافته Schema
داده های ساختار یافته اصطلاحی است که به نشانه گذاری های اضافی به صفحات HTML برای کمک به رباتهای خزنده جهت درک بهتر اطلاعات در یک صفحه وب اطلاق می شود.